Moderný dizajn

Printové hotelové materiály

Horeca Group Blog

Tlačové materiály

Budovanie značky a posilňovanie jej pozície na trhu cestovného ruchu si dnes vyžaduje ujednotiť dizajn a grafiku v online aj offline komunikácii. Ikony, farebnosť a logotypy jednotne používané na sociálnych sieťach aj v hotelovej brožúre alebo na billboarde sú znakom stability a profesionality.

Úlohou nás kreatívcov je vytvoriť pre hotel dizajn a koncept, ktorý správne zapadne do komunikácie s kľúčovými segmentami zákazníkov a potenciálnych hostí. Jednotlivé segmenty zákaníkov sú veľmi rozdielne svojím správaním v online prostredí a vo vnímaní reklamy.

Online aj offline komunikácia hotela spolu ruka v ruke vytvárajú a budujú značku hotela. Je nesmierne dôležitá ich súhra a jednotnosť.

 

Hotelové brožúry

Minimalizmus, prehľadnosť a čistota sa dnes stávajú trendom a prichádzajú do sveta módy, interiérového dizajnu aj grafiky. Odlíšte sa v komunikácii a upútajte svojich potenciálnych hostí na prvý pohľad.

Hotelová brožúra Hotel pod Lipou

Minimalizmus zasahuje aj oblasť copywritingu. Naši potenciálni zákazníci sú stále viac zaneprázdnení a nemajú čas na čítanie dlhých textov. Vytvoríme pre vás pútavý obsah a texty, ktoré zaujmu a prilákajú ich pozornosť.

Produktová brožúra Proevents

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať