Ubytovací systém - Hotel manager

Intuitívny a prehľadný

Pri využívaní nášho systému nebude viac potrebovať dlhé školenia, celý systém je intuitívny a jednoduchý čo umožňuje jeho okamžité využívanie. Interaktívna hotelová mapa vám zabezpečí dostatočný prehľad o všetkých rezervovaniach a pobytoch bez zbytočného klikania.

ubytovaci system booking manager

Cloudovo dostupný
odkiaľkoľvek, zároveň
bezpečne chránený

Manažérsky prístup vám umožňuje plnohodnotnú
kontrolu nad ubytovacím zariadením.
Každý jeden prístup do systému je kontrolovaný a chránený.  

 

ubytovaci system cloudovo dostupny

Ľahko nastaviteľný a prispôsobiteľný

Prvotné nastavenia zvládnete za pár minút a váš systém je pripravený na plnohodnotné využívanie. Vytvoríte si jednotlivé typy izieb a ich charakteristiku, položky pokladne, pobytových balíčkov a môžete ubytovať prvých hostí.

 


Nabitý funkciami, ktoré zefektívnia vašu prácu 


Okrem základného vytvárania a správy rezervovaní pobytov jednotlivcov, skupín, vytvárania a kontrolovania opcií, evidovania a archivovania tlačových zostáv, domových kníh, kníh cudzincov, policajných nahlášok a iných, je systém vybavený možnosťou uchovávania špeciálnych požiadaviek hostí, hostórie nákupov a CRM systém, ktorý je pre vás zároveň aj obchodným nástrojom a cestou budovania stálych hostí.  

Rezervovanie a ubytovanie

Vytváranie a editovanie rezervovania pobytov, potvrdenia rezervovania, zálohové faktúry, správa zálohových platieb, správa opcií a nezáväzných objednávok, kniha domácich, policajné nahlášky, kniha cudzincov, prehľady obsadenosti a zostavy pre stravovací úsek hotela a mnohé iné.

Služby a zúčtovanie pobytov

Naťažovanie položiek hotelového účtu, hromadné naťaženie pobytových balíkov, zúčtovanie zálohových platieb, vystavenie a editácia hotelových účtov, dodatočné úpravy odberateľa, editácia a storno hotelového účtu, prehľady dňa a intervalové uzávierky, CRM systém a opakované pobyty, zľavové poukazy a mnohé iné.

 
Kontaktujte nás!