Všetko najlepšie TripAdvisor!

Prečo všetko najlepšie? Je tomu presne rok od doby, kedy TripAdvisor spustil na svojich stránkach priame online rezervovanie pobytov. Spolu s dvoma najväčšími meta vyhľadávačmi ubytovania Google Hotel Finder a Skyscanner tvoria a obliekajú online rezervácie do nových šiat alebo skôr šiat ušitých novou niťou s osvedčeným strihom. Ten je v konečnom dôsledku vždy veľmi podobný.

Od porovnania cien po hodnotenie produktu

Meta vyhľadávače ubytovania počnúc neistými začiatkami vyhľadávača Kayak, ktorý do svojho portfólia zahrnul aj ponuky ubytovania a rezervovania pobytov sme sa dnes ocitli v roku 2015, kedy je online rezervovanie nezastaviteľným a nezvratným trendom.

Prúdy meta vyhľadávačov sa už v prvopočiatkoch rozdelili na dve skupiny, zatiaľ čo prvá skupina vyhľadávačov sa pokúša o udržanie návštevníka na svojej stránke (Kayak, Hipmunk a iné) druhá skupina (TripAdvisor, Google Hotel Finder a iné) sa snaží o intenzívnejšie partnerstvo s hotelmi a stáva sa pre webové stránky hotelov distribučným kanálom webových návštevníkov a potenciálnych hostí.

Práve priame rezervácie na stránke hotela dávajú zariadeniam možnosť poníženia cien ubytovania minimálne o províziu za sprostredkovanie, ktorá je bežnou súčasťou online portálov rezervovania

 

V porovnaní s online portálmi rezervovania, je v prípade meta vyhľadávačov partnerstvo s hotelom spoplatnené prevažne fixným poplatkom, ktorý nie je ovplyvnený počtom sprostredkovaných rezervácií. Ich presný počet nie je v konečnom dôsledku ľahko a presne merateľný. Meta vyhľadávače vedia v porovnaní s návštevnosťou stránky prepočítať očakávaný výnos pre konkrétne zariadenie.

Výskum PhoCusWright ukázal, že internetový užívateľ navštívi v priemer 22 stránok pred vykonaním samotnej rezervácie v konkrétno zariadení, prečíta si 6 - 12 recenzií a porovná ceny na min. 2 online portáloch ubytovania. Jeden z dvoch návštevníkov si pred rezerváciou ubytovania vyhľadá ubytovacie zariadenie v meta vyhľadávačoch a až po porovnaní reálnych cien si pobyt v zariadení aj reálne zakúpi.

Dlho bola a stále aj je cena ubytovania kľúčovým faktorov vplyvu na realizovanie rezervácie a výber zariadenia. Súčasný trend však ukazuje, že práve najväčšie meta vyhľadávače prechádzajú na individualizáciu vyhľadávania a výber ubytovacieho zariadenia ideálneho pre užívateľské preferencie z predošlých vyhľadávaní. V praxi to teda znamená, že ak ste v minulosti hľadali ideálny hotel pre rodiny s deťmi, vyhľadávače si vaše nastavenia pamätajú a odporúčajú vám zariadenia podobného typu. To isté sa týka miesta, času, dňa v týždni a iných. V súčasnosti prichádza aj prepojenie na sociálne siete a analýza ciest, ktoré ste vykonali spolu s vašimi priateľmi.

 

 

Druhým fenoménom je aj pri meta vyhľadávačoch mobilné vyhľadávanie. Google publikoval prieskum, z ktorého vyplýva, že nárast vyhľadávania ubytovania a hotelov narástol iba medzi januárom a júnom 2015 o viac ako 49 %. Rezervovania ubytovania realizované prostredníctvom mobilných zariadení majú na trhu viac ako 27 % podiel. V najbližšom roku sa očakáva nárast o viac ako 20 %.

Mobilné zariadenia sa tak aj pre online portály a meta vyhľadávače stávajú veľkou výzvou, ktorej sa chytili a ktorá nám v budúcnosti prinesie nielen mobilných návštevníkov, ale aj mobilných kupujúcich. Témou č. 1 sa tak stáva maximalizácia konverzie návštevníkov mobilných verzií nie len distribučných portálov, ale aj samotnej webovej stránky hotela.

Kontaktujte nás!