Online booking

Všetko najlepšie TripAdvisor!

Horeca Group Blog

Online portál, cestovanie

12. október 2016

Prečo všetko najlepšie? Je tomu presne rok od doby, kedy TripAdvisor spustil na svojich stránkach priame online rezervovanie pobytov. Spolu s dvoma najväčšími meta vyhľadávačmi ubytovania Google Hotel Finder a Skyscanner tvoria a obliekajú online rezervácie do nových šiat alebo skôr šiat ušitých novou niťou s osvedčeným strihom. Ten je v konečnom dôsledku vždy veľmi podobný.

Od porovnania cien po hodnotenie produktu

Meta vyhľadávače ubytovania počnúc neistými začiatkami vyhľadávača Kayak, ktorý do svojho portfólia zahrnul aj ponuky ubytovania a rezervovania pobytov sme sa dnes ocitli v roku 2015, kedy je online rezervovanie nezastaviteľným a nezvratným trendom.

Prúdy meta vyhľadávačov sa už v prvopočiatkoch rozdelili na dve skupiny, zatiaľ čo prvá skupina vyhľadávačov sa pokúša o udržanie návštevníka na svojej stránke (Kayak, Hipmunk a iné) druhá skupina (TripAdvisor, Google Hotel Finder a iné) sa snaží o intenzívnejšie partnerstvo s hotelmi a stáva sa pre webové stránky hotelov distribučným kanálom webových návštevníkov a potenciálnych hostí.

Práve priame rezervácie na stránke hotela dávajú zariadeniam možnosť poníženia cien ubytovania minimálne o províziu za sprostredkovanie, ktorá je bežnou súčasťou online portálov rezervovania

V porovnaní s online portálmi rezervovania, je v prípade meta vyhľadávačov partnerstvo s hotelom spoplatnené prevažne fixným poplatkom, ktorý nie je ovplyvnený počtom sprostredkovaných rezervácií. Ich presný počet nie je v konečnom dôsledku ľahko a presne merateľný. Meta vyhľadávače vedia v porovnaní s návštevnosťou stránky prepočítať očakávaný výnos pre konkrétne zariadenie.

Výskum PhoCusWright ukázal, že internetový užívateľ navštívi v priemer 22 stránok pred vykonaním samotnej rezervácie v konkrétno zariadení, prečíta si 6 - 12 recenzií a porovná ceny na min. 2 online portáloch ubytovania. Jeden z dvoch návštevníkov si pred rezerváciou ubytovania vyhľadá ubytovacie zariadenie v meta vyhľadávačoch a až po porovnaní reálnych cien si pobyt v zariadení aj reálne zakúpi.

Dlho bola a stále aj je cena ubytovania kľúčovým faktorov vplyvu na realizovanie rezervácie a výber zariadenia. Súčasný trend však ukazuje, že práve najväčšie meta vyhľadávače prechádzajú na individualizáciu vyhľadávania a výber ubytovacieho zariadenia ideálneho pre užívateľské preferencie z predošlých vyhľadávaní. V praxi to teda znamená, že ak ste v minulosti hľadali ideálny hotel pre rodiny s deťmi, vyhľadávače si vaše nastavenia pamätajú a odporúčajú vám zariadenia podobného typu. To isté sa týka miesta, času, dňa v týždni a iných. V súčasnosti prichádza aj prepojenie na sociálne siete a analýza ciest, ktoré ste vykonali spolu s vašimi priateľmi.

Druhým fenoménom je aj pri meta vyhľadávačoch mobilné vyhľadávanie. Google publikoval prieskum, z ktorého vyplýva, že nárast vyhľadávania ubytovania a hotelov narástol iba medzi januárom a júnom 2015 o viac ako 49 %. Rezervovania ubytovania realizované prostredníctvom mobilných zariadení majú na trhu viac ako 27 % podiel. V najbližšom roku sa očakáva nárast o viac ako 20 %.

Mobilné zariadenia sa tak aj pre online portály a meta vyhľadávače stávajú veľkou výzvou, ktorej sa chytili a ktorá nám v budúcnosti prinesie nielen mobilných návštevníkov, ale aj mobilných kupujúcich. Témou č. 1 sa tak stáva maximalizácia konverzie návštevníkov mobilných verzií nie len distribučných portálov, ale aj samotnej webovej stránky hotela.

Mohlo by vás zaujímať

Last news

Základné predpoklady pre úspešnú a predajnú hotelovú web stránku

Aby mohla byť hotelová web stránka naozaj úspešnou a predajnou, musí spĺňať viacero predpokladov. Vybrali sme pre vás tie základne a najpodstatnejšie.

Last news

Realizácia Boutique Hotel pod Lipou - hotelový web

V závere roka 2016 sme realizovali predajný hotelový web pre krásny hotel v rekreačnej oblasti Morda. Našim cieľom bolo vytvoriť štýlový web s moderným dizajnom a silnou predajnou stratégiou.

Last news

Keď zadarmo vôbec nie je zadarmo

V poslednej dobe sa stretávame s aktívnym predajom webovej stránky pre hotely zo strany booking.com. Ponúkaná je úplne zadarmo, ale je to naozaj všetko zadarmo?
Vyžiadať ponuku