Manažérske systémy

 

Na základe best practice a skúseností mnohých úspešných hotelových manažérov sme vytvorili jednoduchý trojúrovňový manažérsky systém, ktorý začína na základnom dennom kontrolingu hlavných ekonomických ukazovateľov hotela a končí pri manažérskej metóde Balanced Scorecard. Tú považujeme v automatizovanej verzii za vrchol uplatňovania manažérskych nástrojov a ich kombinácii v systéme riadenia hotela. Pred samotným uplatňovaním tejto manažérskej metódy si každý hotel musí nevyhnutne presjť prvými dvoma stupňami. 

 

 

Denný kontroling

V prvej fáze systematicého a ekonomického riadenia hotela je potrebné aktívne a pravidelne vyhodnocovať základné kontrolingové ukazovatele hotela. 

Viac info

 

Plán - skutočnosť

V druhej fáze sa ku základným ukazovateľom pridávajú aktívne denné plány a systém motivácie. Vyskúšajte náš nástroj tvorby a vyhodnocovania plánov.

Viac info

 

Balanced Scorecard

Vrcholom využívania manažérskych nástrojov v hoteli je aktívne uplatňovanie metódy Balanced Scorecard. Zohľadňuje štyri základné perspektívy riadenia hotela. 

Viac info

 

 


Prepojenie stratégie s realitou 


Stratégia sa častokrát v podnikoch považuje za tajomný a vzdialený dokument, ktorý navyše výkonným zamestnancom veľa nehovorí. To je ale základným problémom realizácie stratégie a dôvodom neúspechu. Stratégia sa musí v rôznych formách odraziť v čiastkových cieľoch všetkých úsekov hotela. Úlohou vedúcich zamestnancov a stredného manažmentu je transformovať stratégiu do každodennej práce výkonných zamestnancov. 

 

 

Kontaktujte nás!