Balanced Scorecard v hoteli

balanced scorecard

 

Balanced Scorecard

Tento doposiaľ nepoznaný manažérsky nástroj má v cestovnom ruchu veľký potenciál. Práve preto, že cestovný ruch je mnohoodborové odvetvie a výsledky podnikov sú ovplyvnené mnohými faktormi, ktoré presne kopírujú štyri perspektívy strategického nástroja BSC. Vytvorte si Vašu strategickú mapu, stanovte si jasné ciele a sledujte Vašu výkonnosť v kľúčových oblastiach riadenia. 

 
Kontaktujte nás!