Metóda plán - skutočnosť v praxi hotela

Výnosový manažment

Nielen každý hoteliér Vám potvrdí, že základom úspešného predaja je profesionálny a proaktívny tím zamestnancov, ktorého cieľom je maximalizovať výkony za súčasného sledovania spokojnosti hostí. V tomto duchu sme vytvorili nástroj na plánovanie denných tržieb stredísk hotela a dennej evidenicie dosahovania skutočných výsledkov. 

Predĺžená ruka motivačného systému.
Ohodnoďte Vašich zamestnancov
spravodlivo a motivujúco

Výnosový manažment bez prepojenia s pohyblivou zložkou mzdy
je v mnohých prípadoch neefektívny a nefunkčný.
Pomôžeme Vám zjednodušiť a zautomatizovať Vaše prepočty

 

Kontaktujte nás!