Sociálne siete v online marketingu hotela

facebook v online marketingu hotela

Z prieskumu 1000 anglických návštevníkov (Social media and Tourism Industy Statistics, 2012) vyplýva, že takmer 40 % návštevníkov navštívi stránku hotela na sociálnej sieti pred zakúpením pobytu, 87 % z nich sa na základe jej obsahu finálne rozhodne o zakúpení pobytu alebo si vyhľadá informácie o inom hotelovom zariadení. Približne 42 % návštevníkov si po návšteve stránky hotela na sociálnej sieti pobyt v hoteli aj reálne zakúpi, 35 % si vyberie iný hotel a 15 % si vyberie úplne iné cieľové miesto.

 

Štatistické údaje z celosvetových prieskumov využívania internetu a sociálnych médií (Global Digital Snapshot, 2015) priniesli zaujímavé štatistiky:

  • počet užívateľov internetu začiatkom roka 2015 medziročne stúpol o 21 % (na 3 mld. užívateľov),
  • počet aktívnych účtov na sociálnych sieťach stúpol medziročne o 12 % (na 2,078 mld. aktívnych účtov),
  • počet mobilných účtov na sociálnych sieťach stúpol medziročne o 23 % (na 1,685 mld. užívateľov).

Sociálna sieť Facebook má v celosvetovom meradle najväčší podiel na trhu s celkovým počtom 1,366 mld. aktívnych užívateľov, nasleduje sieť Google+ (343 miliónov užívateľov), Skype (300 miliónov užívateľov), Instangram (300 miliónov užívateľov), Twitter (264 miliónov užívateľov), Tumblr (230 miliónov užívateľov) a iné.

Priemerný užívateľ sa počas jedného dňa zdržiava na sieti 2 hodiny a 25 minút a 83 % užívateľov Facebooku sa do siete pripája aj pomocou mobilného zariadenia.

Tieto skutočnosti prezentujú potenciál a silu sústredenia veľkého množstva užívateľov na jednom mieste a prinášajú pre podniky cestovného ruchu nové možnosti ich využívania.

snaphot

 

Je hriechom dnes nevyužívať prínos a silu sociálnych sietí v online marketingu hotela. Odporúčame zamerať sa na:

  • rozvoj existujúcich a tvorba nových foriem distribúcie a predaja produktu
  • budovanie intenzívnejších vzťahov s návštevníkmi, zamestnancami a vlastníkmi
  • distribúciu a riadenie informácií
  • recenzií a skúseností návštevníkov
  • aktívnejšiu prácu s výnosovým manažmentom
  • zbieranie, vyhodnocovanie a využívanie dostupných informácií pre tvorbu marketingovej stratégie
Kontaktujte nás!