Online marketing

Ako správne začať s online marketingom hotela?

Horeca Group Blog

Základy online marketingu

12. decembra 2016

začiatky s online marketingom hotela

Na jednej strane sa online svet komplikuje a prepája, na strane druhej sa stále viac ľudí ponára do aktuálnych noviniek a vymožeností moderného sveta. Možností ako na tieto zmeny reagovať, nie je nakoniec až tak veľa. Jedna skupina z nás je trendami fascinovaná, druhá novinky príjima s odstupom času a tretia skupina sa ich snaží maximálne ignorovať, lebo veď žiť sa dá aj bez nich.

Veľmi podobne sú na tom aj hotely a povedal by som, že by sme tieto skupiny mohli úplne prekopírovať. Ak je dnes ten správny čas začať robiť online marketing hotela naplno a vážne, mali by sme urobiť malý krok späť. 

1. Uvedomiť si ciele online marketingu 

Marketing už v jeho tradičnej forme sa opiera o tri základné piliere. Poznanie samého seba, okolitého prostredia a zákazníkov. V online svete sa medzi hotel a hosťa dostáva ďalší medzičlánok v podobe webového prehliadača a aplikácií. Tie prinášajú aj do samotných princípov marketingu nové postupy, metódy a nástroje, ktoré do istej miery menia pôvodnú koncepciu marketingu.

Do marketingovej stratégie hotela tak prenikajú otázky optimalizácie pre vyhľadávače (SEO), platené online kampane (PPC) a reklama (Google Adwords, eTarget), sociálne siete a komunikačné aplikácie, e-mailovej komunikácie, online vernostných systémov a ďalších.

Ak by sa ma dnes niekto opýtal, čo je cieľom online marketingu, prečo by ho mal používať, mojou odpoveďou by bolo, kvôli zvyšovaniu predaja a zvyšovaniu rentability. V prípade hotela máme namysli samotné rezervovanie pobytu, zvyšovanie spotreby hostí počas pobytu a zvyšovaniu opakovaných pobytov stálych hostí

Aby sme online marketing veľmi neudupali, tak jeho úloha je reálne o niečo komplexnejšia a širšia. Samotenej maximalizácii konverzií a predaju prísluchajú súčasti online marketingu, ktoré môžeme považovať aj za čiastkové ciele: budovanie povedomia hotela a jeho produktu, aktívna komunikácia s potenciálnymi aj existujúcimi klientmi, budovanie a posilňovanie značky, vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, poskytovanie doplnkových služieb súvisiacich s produktom, poskytovanie výhod, vernostných systémov a celková podpora predaja hotelového produktu. 

Oblasť, ktorú dnes online marketing pokrýva je pomerne rozsiahla a zúžiť ho na facebookovú stránku by bol hriech. Ak chceme online marketing robiť komplexne je nevyhnutná komplexná strátegia, ktorej cieľom bude nákup pobytu v hoteli. 

2. Upraviť štruktúru hotelového webu 

Je nevyhnutné uvedomiť si, že akákoľvek online kampaň, platená reklama a iné nástroje online marketingu budú smerovať na webovú stránku hotela. Ak chceme prostriedky využívať rozumne a konverzie naozaj optimalizovať, musíme hosťom cestu ku samotnému rezervovaniu čo najviac zjednodušiť. Ešte pred tým ju vôbec umožniť. Ak teda chceme uvažovať nad reálnym online marketingom, je nevyhnutné zabezpečiť na webe hotela nástroj priameho online rezervovania.

3. Aplikovať moderný a responzívny dizajn 

Jednotlivé podstránky a články musia okrem relevantného obsahu obsahovať aktívne „call-to-action“ odkazy, ktoré nasmerujú návštevníka ku možnosti reálneho rezervovania. Moderný dizajn a vzhľad stránky je súčasne nástrojom, ktorým dokážeme potenciálnych hostí hotela upútať a presvedčiť ku nákupu pobytu.

Aby naše rýchle odkazy boli použiteľné aj v mobilných zariadeniach, je nevyhnutné hotelový web prispôsobiť všetkým veľkostiam zobrazovacích zariadení. Tu sa dostávame ku responzívnemu dizajnu, ktorý je dnes už viacmenej nevyhnutnou samozrejmosťou. Určite by žiaden hotel nechcel utrácať peniaze v online kampani, ktorá privedie potenciálnych hostí na nečítateľný web hotela. S dotupnosťou v mobilných zariadeniach súvisí aj dátová náročnosť webu, na ktorú musíme myslieť už pri jeho vytváraní.

4. Prepojiť  web s "online svetom" 

Paradoxne aj ten najkrajší a responzívny web môže byť neúspešný. Sociálna interakcia a popularita na sociálnych sieťach je jeden z podstatných kritérií aj pri úspešnosti vo vyhľadávačoch.

Nevyhnutným štartovacím motorom sú firemné profily hotela na sociálnych sieťach: Facebook, Google+, Instangram, LinkedIn a prípadne ďalších. Platí pritom pravidlo, využívam toľko profilov, o koľko sa dokážem adekvátne postarať. Lebo neaktívna facebook stránka = žiadna facebook stránka.

Hotelový profil vrátane webu musia neustále žiť. Žiť s hotelom.  A v hoteli sa vždy niečo deje a nie je núdza o nový a nový obsah. Samozrejme, nadväzujúci na marketingovú stratégiu a audit kľúčových slov, ktorý návštevníkov opäť prináša bližšie k nášmu cieľu a nám pomáha zvyšovať rating webu. Ak by ste náhodou nestíhali, vieme sa vám o obsah v online svete postarať. 

5. Nastaviť analytiku 

Už klasický marketing vyžaduje prácu s údajmi. Ani pri online svete to nebude inak. Tých údajov bude ešte o trošku viac. Základom merania akýchkoľvek aktivít v online marketingu hotela je nevyhnutnosť implementovania nástroja google analytics do webovej stránky. Iba tak budeme schopný nastavovať online kampane, merať ich dosah, konverzie, mieru odchodov návštevníkov, pohyb na stránke hotela, presúvanie v rámci webu a optimalizovať nástroje online marketingu.

6. Testovať, vyhodnocovať, upravovať a optimalizovať 

A môžeme začať. Hľadanie optimálneho nastavenia kampaní, rozmiestnenia webových elementov a optimalizácia konverzného pomeru sa môže začať. Ak ste úspešne prešli predchádzajúcimi piatimi bodmi, môžete sa vydať na cestu získavania nových online rezervovaní aj pre váš hotel.  

Najnovšie z blogu

Last news

Denný dashboard hotelového systému vždy po ruke

Odovzdanie pracovnej zmeny, rýchly manažérsky prehľad, sumár príchodov a odchodov pre aktuálny deň v ubytovacom systéme Ellipse prinášajú komplexný prehľad nie len pre recepčných ale aj manažérov hotela. Je praktický, prehľadný a vždy po ruke.

Last news

Ako hotel pripraviť na veľký príchod GDPR?

GDPR sa nezadržateľne blíži. Máme sa bát veľkých pokút? Je to len ďalší byrokratický nezmysel alebo si ideme v ochrane dát o našich hosťoch urobiť poriadky?

Last news

Paradox voľby v online predaji hotela

Ako predaj hotela optimalizovať? Paradoxne minimalizujte. Pretože sloboda voľby a široký výber pobytov môže našich hostí doslova paralyzovať a viesť už od kúpy ku nespokojnosti s výberom.

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať