Realizácia Boutique Hotel pod Lipou - hotelový web

realizácia hotelový web

Nie je na Slovensku veľké množstvo ubytovacích zariadení, ktoré by sme vedeli zaradiť do kategórie unikátnych. Nie, že by sme chceli niekoho podceňovať, veď hotelov s oceneniami sme za rok 2016 nazbierali neúrekom, ale wau efekt sa už nám scestovaným "odborníkom" vytvára len veľmi ťažko. 

Po osobnej návšteve nového hotela pod Lipou v rekreačnej oblasti Harmónia v Modre sme však obdivovali s úžasom každý detail hotelovej izby, recepcie, reštaurácie a hotelového areálu. Štýlový dizajn, atmosféru a tradičné prvky sme mali za úlohu pretaviť aj do online sveta hotela a jeho webovej prezentácie.

Podstatnou požiadavkou zadania pred samotným procesom realizácie bolo vytvoriť predajný nástroj v rukách manažmentu hotela, ktorý pomôže zvyšovaniu obsadenosti a kontinuálnemu rastu návratnosti investície. A to je jednoznačne cieľom každej hotelovej stránky, do ktorej sa u nás v dielni zahrizneme. Dalo by sa povedať, že je to klišé, ale sme veľmi radi, že sa čoraz viac vynárajú hoteliéri, ktorí si uvedomili silu online prostredia a online predaja hotelového produktu. Svetový fenomén sa tak dostáva aj do slovenských hoteliérskych vôd. 

Cesta k stanovenému cieľu bola jasná a náročná zároveň

Samotný hotel, jeho čaro, atmosféra, dizajn a štýl udali jednoznačnú cestu, ktorou bolo nevyhnutné pokračovať aj v online prostredí. Výsledným efektom webovej stránky mal pútavý moderný hotelový web, ktorý na prvý pohľad zaujme štýlom, veľkými ostrými fotografiami, interaktivitou a užívateľovi prinesie jasný prehľad o hoteli a jeho produkte. Informačná stránka sa mala v uričtom bode pretransformovať do predajného nástroja a celá koncepcia webu mala byť silne predajne orientovaná. 

Plánovanie a harmonogram prác

Pri tvorbe webu je vhodné a potrebné naplánovať si jednotlivé etapy do konkrétnych časových úsekov a s týmto plánom by sa mali stotožniť obe strany (zadávateľ - hotel aj spracovateľ - my). V prípade Hotela pod Lipou sme si prácu rozdelili do 9 etáp, ktoré pozostávali z nasledovných krokov. 

  • spracovanie a prípravy podkladov 
  • prípravy systému, databáz, mailových serverov a pod. 
  • vytvorenie grafík a základného templatu pre nový web 
  • konzultácie, pripomienky a zapracovanie úprav
  • vytvorenie templatov pre jednotlivé podstránky webu, doprogramovanie blogu hotela, kalendára podujatí v hoteli a jeho okolí, nastavenia online bookingu a darčekových poukazov
  • nahodenie obsahu, textov, fotografií, doplnenie virtuálnej prehliadky, video spotu 
  • záverečné konzultácie a úpravy, odsúhlasenie finálnej verzie 
  • vytvorenie štýlov pre mobilné a responzívne zobrazenie, prepojenie na externé analytické nástroje a metriky (v prvej etape Google analytics, Google Tag manager, Facebook pixel) 
  • spustenie webu na ostrej doméne hotela a záverečné nastavenia po spustení webu. 

 

Spustenie online bookingu a predaja darčekových poukazov 

Cieľom hotela je predávať ubytovacie a doplnkové služby, hotelový web je informačný a predajný kanál, ktorý predaj a realizáciu hotelových služieb umožní. Počas 4 ročného vývoja nášej aplikácie online bookingu, sme v štádiu kedy dokážeme hoteliérom nastaviť nielen flexi rate systém a predávať v reálnom čase reálne kapacity hotela, ale naše možnosti sa rozrástli a funkcionality minimálneho počtu nocí, nástupné dni na pobyt a systémy predajných techník "last minute", "first moment" a ďalších. Bez problémov si tak môžete ako hoteliér vytvoriť pobytový balíček v špeciálne zníženej cene, ktorý však obmedzíte na pobyt napr. iba počas týždňa.

Ak chcete silvestrovský termín predávať na minimálne 5-dňové pobyty, jednoduchou úpravou kalendára dostupnosti si požadovaný termín obmedzíte. Aktívnou prácou so zľavami viete vytvárať pre návštevníkov lákavé a interaktívne ceny so zvýraznením výšky zľavy a úspory hostí. 

 

A na záver sme sa ocitli na úplnom začiatku 

Po spustení webu a opadnutí prvotnej eufórie z prvej online rezervácie (ktorá v tomto prípade prišla hneď po spustení webu) je obom stranám jasné, že tento predajný nástroj je bránou do sveta online marketingu a začiatkom dlhej cesty zvyšovania návštevnosti, konverzií a rastu priameho predaja.

Ten nepríde sám, potrebné je zmeniť a prispôsobiť aj predajnú stratégiu, cenotvorbu a systém doplnkového predaja. Následné nastavenie CRM systému pre podporu budovania stálej hotelovej klientely, ktorá bude aktívne využívať aj cenové zvýhodnenia a nástroje, ktoré systém prináša.

Okrem toho bude samozrejme nevyhnutné kontinuálne zvyšovať návštevnosť webu, jeho popularitu a to aktívnym online marketingom a tvorbou pútavého a zaujímavého obsahu. Veríme, že v prípade Hotela pod Lipou v Modre bude publikovanie krásneho a pútavého obsahu radosťou. Veď kto by sa nerád pozrel napr. na takýto zaúdený jelení steak, že? 

Webová stránka online: www.hotelpodlipou.sk

srnčí chrbát v hoteli pod lipou
 
 

 

 

Kontaktujte nás!