Moderný dizajn

Grafika a dizajn

Horeca Group Blog

Online komunikácia

Úspešnosť online kampaní a online komunikácie hotela je závislá na kreativite a dizajne obsahu. Vytvárame pre hotely kreatívny obsah a kampane, ktoré prinášajú výsledky a korešpondujú s jednotných dizajnom a konceptom hotela v online prostredí.

Častou chybou hotelov je nejednotnosť dizajnu a kľúčových prvkov používaných v online komunikácii na webe, sociálnych sieťach, banerových reklamách a online distribúcii.

Online distribúcia a podpora predaja, ktorá využíva jednotné grafické prvky a dizajn hotela vytvára a buduje stabilný brand a zvyšuje úspešnosť online kampaní.

 

Sociálne siete

Rôzne druhy príspevkov, eventov a online reklám si vyžadujú rôzne rozmery a štruktúru bannerov. Pripravíme pre vás online kampane komplexne a profesionálne.

Tvorba online kampaní ukážka

Dosahujte vyššie konverzie zo zasielaných newslettrov. Oslovenie, predmet e-mailu aj čas jeho odoslania môže výrazne ovplyvniť úspešnosť kampane.

 

Grafické newslettre

Pripravíme vám profesionálny newsletter v jednotnom dizajne s webovou stránkou a dizajn manuálom hotela. Navrhneme štruktúru aj obsah newslettra, pripravíme predajné texty a načasujeme kampaň tak, aby mala čo najvyšší pomer zobrazenia a odkazov na hotelovú web stránku.

Hotelový newsletter ukážka

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať