Moderný dizajn

Hotelová microsite

Horeca Group Blog

Význam pre hotel

Microsites sú špecializované podstránky na hotelovom webe, ktorých cieľom je komplexne a cielene upriamiť pozornosť návštevnika na konkrétny produkt, súbor produktov alebo špecifických služieb. Ich vzhľad a dizajn sa môže od celej zvyšnej časti hotelovej stránky líšiť.

Ich základnou vlastnosťou je možnosť priamej konverzie. Celá microsite by mala byť vytvorená tak, aby jej návštevník na nej našiel všetko podstatné, čo ku kúpe potrebuje a nemá dôvod ju opúšťať. Veľmi významný je v tomto prípade UX (User Experience) a UI (User Interface) dizajn a psychológia predaja na webe.

Intenzívne využívané sú pri platených online kampaniach a online propagácii produktu hotela. Aby prostriedky použité na online marketing boli využité správne, potrebujeme komplexnú a fungujúci microsite.

Lacnú hotelovú web stránku vo wordpresse dnes zvládne vytvoriť aj študent základnej školy a dnes sa už bežne vyučuje na základných školách. Nenechajte sa zlákať na lacné riešenia, paradoxne vás pripravia o kopec peňazí.

 

Zvýšenie predaja

Pre zvýšenie priameho predaja zimných pobytových balíčkov v Hoteli FIS JASNÁ sme vytvorili špecializovanú podstránku, na ktorej sme výraznili kľúčové vlastnosti produktu hotela a upriamili pozornosť na predaj troch základných pobytov počas zimnej sezóny.

Fis Jasná Microsite ukážka

Štandardnou microsite pre každý hotel je podstránka pobytových balíčkov. Obsah informácii, prehľadnosť a UI dizajn sú kľúčové pre konverzie a online rezervácie na hotelovej web stránke.

 

Detail balíčka

Moderný dizajn, komplexnosť informácií, jednoduché vytváranie nových pobytových balíčkov zo strany hotela je pre nás štandardom pri navrhovaní štruktúry a dizajnu detailu pobytového balíčka hotela. Všetky informácie na podstránke sú jednoducho editovateľné zo strany hotela.

Hotel pod Lipou Microsite ukážka

Aj v prípade microsites platí, že v priemere viac ako 65 % návštevníkov prichádza na stránku v mobilnom zariadení. Pred spustením je nevyhnutné otestovať správnu responzivitu a funkčnosť pri rôznych šírkach zobrazovacích zariadení.

 

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať