Odovzdanie pracovnej zmeny či sumár príchodov a odchodov pre aktuálny deň v ubytovacom systéme Ellipse prinášajú komplexný prehľad nie len pre kolegov z recepcie ale aj manažérov hotela. Je praktický, prehľadný a vždy po ruke.

Denný dashboard hotelového systému Ellipse k dispozícii na jeden klik

Horná lišta hotelového systému Ellipse obsahuje rýchle odkazy na najviac používané aktivity a činnosti. Súčasťou je aj ikonka pre denný dashboard s prehľadom aktuálneho dňa, ktorý sumarizuje všetky podstatné skutočnosti a očakávané udalosti.

Okrem plánovaných príchodov a odchodov sú k dispozícii všetky rezervácie doplnkových služieb, poznámky a pripomienky recepcie, končiace a neukončené opcie a prehľad o hosťoch nachádzajúcich sa v hoteli. 

denný dashboard

Sumár odchodov

Výpis všetkých rezervácií a izieb, ktoré končia svoj pobyt v aktuálny deň obsahujú aj rýchly preklik do detailu rezervácie, hotelového účtu a odubytovanie hostí. Prehľadný graf zobrazuje pomer odubytovaných izieb a stále očakávaných odchodov. 

Sumár príchodov

Všetky očakávané príchody v aktuálny deň sú pripravené na rýchly check-in a ubytovanie hostí so začiatkom pobytu v aktuálnom dni. Prehľadný graf opäť zobrazuje pomer už ubytovaných hostí a očakávaných nástupov izieb, ktoré doposiaľ ubytované neboli. 

Rezervácie doplnkových služieb

Súpis doplnkových rezervácií (priestorov a doplnkových služieb) prehľadne spísané podľa času rezervácie. 

Pripomienky a poznámky

Elektronický kalendár s pripomienkami a poznámkami na aktuálny deň a najbližších 7 dní s predstihom upozorňujú na plánované požiadavky hostí, špeciálnu prípravu izieb, dovolenky kolegov a pod. 

plánovací kalendár hotelového systému

Končiace a neuzavreté opcie

Nezáväzné rezervácie a opcie majú v detaile rezervácie nastavenú tzv. opciu. Táto opcia predstavuje dátum, do ktorého bolo potrebné rezerváciu buď potvrdiť alebo zrušiť zo strany hosťa. Ak na tieto nezáväzné rezervácie vaši hostia zabudli, náš systém vás na to upozorní a pripomenie vám, ktoré rezervácie je ešte potrebné s hosťami vykomunikovať. 

Sumár o hotelových hosťoch

Aby ste vedeli správne plánovať aktivity v hoteli, animácie a program, je súčasťou denného prehľadu základný súmar hostí, ktorí sa v daný deň v hoteli nachádzajú. Komplexnejší obraz a ďalšie reporty sú súčasťou hotelového systému, ale rýchly náhľad vo forme prehľadných grafov sú súčasťou denného dashboardu.