Aktívna a flexibilná cenotvorba je priamo závislá od analytických podkladov hotelového systému. Medzi základné výkonové ukazovate ubytovacích zariadení patrí určite:

  • % obsadenosť izieb 
  • priemerná cena izby alebo Average Daily Rate známy pod skratkou ADR
  • RevPAR alebo tržby z ubytovania prepočítané na disponibilnú izbu

Okrem základných predpokladaných výkonov v podobe tržieb, predpokladaných celkových výnosov budúcich období a sledovania predpokladaného cash-flow je možné v našom hotelovom PMS systéme sledovať výkonové ukazovatele na dennej báze.

Výberom obdobia intervalom od - do systém prekontroluje budúcu dennú obsadenosť vášho zariadenia, vypočíta základný stav ubytovacieho zariadenia - počet voľných izieb, izieb mimo prevádzky, obsadených izieb a obsadených lôžok po jednotlivých dňoch a zároveň z aktuálneho stavu hotelových účtov vypočíta ADR a RevPAR nasledovne. 

Výpočet ADR - priemernej dennej ceny 

ADR = Celkové tržby za ubytovanie / Počet obsadených izieb 

Všetky položky pokladne z kategórie Ubytovanie predstavujúce tržby za ubytovanie systém priradí jednotlivým pobytovým dňom a podelí dennou obsadenosťou izieb v zariadeni. Vašu priemernú cenu izby môžete konfrontovať s plánom výnosov a nepredané ubytovacie kapacity môžete podľa aktuálneho stavu disponibilných izieb a trendu predaja zohľadniť v cenotvorbe budúcich obobí. Aktívna flexi cenotvorba dokáže z dlhodobého hľadiska zvýčiť výnosy ubytovacieho zariadenia až do 40%. 

Výpočet RevPAR - Revenue per Available Room

RevPAR = Tržby za ubytovanie / Disponibilné izby na predaj 

Ukazovateľ RevPAR prepočítava tržby za ubytovanie na všetky disponibilné izby. Je voľne formulované prísnejším ukazovateľom a pri nízkej obsadenosti zariadenia je jeho hodnota nízka. Zohľadňuje aj mieru obsadenosti izieb a tržby za ubytovanie z predaných izieb rozkladá na všetky disponibilné aj nepredané izby. 

Cieľom ubytovateľa je maximalizácia obsadenosti a maximalizácia predajnej ceny. Všetko samozrejme z ohľadom na cenotvorbu, zohľadnenie nákladovosti a priemernú trhovú cenu ubytovacích zariadení. Tieto výkonové ukazovatele patria aj k základným porovnávacím ukazovateľom pri ubytovaní a to celosvetovo. 

 

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať