Priamy online predaj a online rezervácie boli pre nás vždy absolútnou prioritou. Pri našich produktoch sa zameriavame na aktivity, ktoré hotelom reálne prinášajú tržby a výsledky pri priamom predaji svojich produktov. 

Naša prvá verzia booking engine bola prevratná. Prví klienti sa tešili mnohým online rezerváciám a online platené kampane mali konečne svoj význam a dali sa krásne merať vďaka reálny rezerváciam a obratom, ktoré prinášali. Napriek tomu sme stále cítili, že sa dá ísť ďalej. Vylepšiť výber dátumov pobytu, ponuky pri nedostupnosti termínu, predaj pobytových balíčkov. Vďaka Google analytics a sledovaniu pohybu myši návštevníkov pri online rezervácii sme identifikovali úskalia a miesta, kde sa najviac užívateľov pozastavilo a rezervácie nedokončili. Pracne a s reálnymi skúsenosťami sme sa pustili do vylepšovania a modernizácie Booking engine až sme sa dopracovali do vynovenej podoby online rezervácie s ešte lepšími výsledkami a s veľkými ambíciami. 

Nový kalendár a doplnený výber osôb 

Výber dátumu pobytu sme úplne prepracovali. Prispôsobili sme ho potrebám výberu pobytu, ktorému stačia dva jednoduché kliky. Dátum príchodu a dátum odchodu. Kalendár nikde nezmizne ani sa nezatvorí. Čaká jednoducho na výber pobytu hosťa a všetky dni medzi dátumami príchodu a odchodu automatizovane označuje za vybrané. 

výber termínu pobytu

Výber osôb v prvom kroku online rezervácie je rovnako zásadná zmena pri spôsobe kalkulovania pobytu. Prístelky je možné kalkulovať podľa vami nastavených vekových kategórií, každej vekovej kategórií je možné nastaviť rôzne ceny doplatku v kalendári. Zároveň sa vytvoreným vekovým kategóriám zadávajú aj extra ceny pri pobytových balíčkoch. Vami ponúkaná cena v prvom kroku rezervácie je teda vždy finálna a presne vypočítaná. 

Nové zobrazenie ponúk

Zobrazenie ponúk po výbere dátumov a počtu osôb sme optimalizovali, sprehľadnili a zvýraznili aj ponuku pobytových balíčkov. Základný cenový variant aj odvodené cenové varianty ponúkame hneď pod názvom izby a následne pod nimi je časť pre špeciálne pobytové balíky. 

 

Flexi date

Zvýraznenie predaja menej atraktívnych termínov môžete pomocou záložky "flexi date". Kde užívateľovi zobrazíme aktuálne ceny na najbližšie dva mesiace. Ak máte teda napr. slabo obsadené nedele, tak pre tieto dni v admine nastavíte cenové zvýhodnenie, ktoré sa užívateľom zobrazí v prehľadnom kalendári. Ceny sú prepočítané aj flexirate koeficientom, čiže ak máte v systéme nastavené automatické zvyšovanie ceny pri vyššej obsadenosti, tak kalendár zobrazí prepočítané a finálne ceny pre daný deň. Zároveň sa červenou farbou zobrazujú všetky vypredané a nedostupné termíny pre danú izbu. 

Zľavový kupón od prvého kroku

Po aktualizácii sme možnosť zadanie zľavového kupónu presunuli do hlavičky a je na očiach už od prvého momentu rezervovania. Svojich stálych hostí, firemných zákazníkov alebo stálych partnerov môžete zvýhodniť v online rezervácií buď absolútnou hodnotou v Eur alebo % čiastkou zo základnej ceny pobytu. Zľavový kupón sa neuplatňuje na doplnkové služby, ktoré si užívateľ volí v druhom kroku online rezervácie. 

Detailnejší popis doplnkových služieb

V druhom kroku online rezervácie sme zachovali výber doplnkových služieb, ktorými si môžu užívatelia spestriť svoj pobyt. Pridali sme bližšie info k doplnkovej službe, kde sa po kliknutí na ikonku zobrazí detailnejší popis doplnkovej služby. 

GDPR sme zapracovali do súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely online rezervácie a pobytu v hoteli sme zapracovali ako povinný pri vypĺňaní osobných údajov. Formulácie a povinnosť je možné akokoľvek upravovať zo strany hotela v admine systému. 

Online rezervácia formou pop-up

Nakoniec. Zjednodušili sme implementáciu. Veľmi rýchlo a jednoducho zapracujete do vášho webu náš booking engine pomocou umiestnenia odkazu. Po kliknutí na rezerváciu sa zobrazí pop-up okno na aktuálnom webe, v ktorom si návštevník vytvorí svoju rezerváciu. 

Absolútny dôraz na mobilné rezervácie

Veľký dôraz sme pri novom booking engine dali na mobilnú rezerváciu a dotyk na dotykovej obrazovke. Celý nákupný proces je jednoduchý, plynulý a prehľadný. Vždy a všade. 

Online rezervácia v novom Booking engine 

Nakoniec, otestujte si online rezerváciu aj priamo na našom Demo hoteli: https://demo.ellipsecloud.com/booking/today/ 
Ak by ste chceli vidieť aj náš admin a nastavovanie cien, neváhajte nás kontaktovať, radi vám všetko odprezentujeme. 

Kontaktovať Opýtať sa otázku