Na konci predvianočného týždňa sme pre vás pripravili nový update systému Ellipse, ktorý prináša viac ako 30 vylepšení a praktických rozšírení. Zosumarizovali pre vás tie najpodstatnejšie. 

Nové reporty a prehľady

  • prehľad dennej obsadensti, priemerná denná cena ubytovania, ADR, RevPAR, obsadené, disponibilné izby na predaj, izby mimo prevádzky
  • prehľad denných výnosov, potvrdené, opčné rezervácie, výnosy za ubytovanie vs. celkové výnosy budúcich období 
  • prehľad výkonnosti cestovných kancelárií a agentúr - počet obsadených nocí, izbonocí, osobonocí, tržby za ubytovanie a celkové tržby vrátane prepočtov na obsadené izby a osoby 
  • sumárny prehľad o ubytovaných hosťoch /prehľady a grafy osôb podľa vekoých kategórií, nástupných dní, krajín, účelu pobytu, typov izieb a pod./
  • rýchly náhľad nepotvrdených - opčných rezervácií s kontaktom na hostí  

Všetky reporty zobrazené v interaktívnych grafoch a možnosťou tlačových zostáv a rýchleho exportu do XLS. 


Náhľad karty hosťa 

V detaile každej rezervácie máte dostupný rýchly náhľad karty hosťa vrátane popisu aktuálnej rezervácie, bývalých pobytov hosťa, preferencie počas celej histórie zákazníka, interné poznámky k hosťovi, kumulovanú spotrebu a ďalšie praktické informácie. 

Rýchla skupinová rezervácia

V detaile rezervácie na zozname izieb je novinka v podobe rýchlej možnosi pridania izieb k skupinovej rezervácie. K dispozícii je po novom aj prehľadný menný zoznam hostí v skupine s možnosťou editácie mien, stravovania a s tlačovou zostavou a exportom do XLS. 


Roomie vylepšenia

V našej aplikácii pre chyžné a upratovacie služby sme doplnili možnosť prideľovania prístupuku konkrétnym apartmánom a izbám na úrovni používateľa aplikácie. Po novom si tak môte regulovať, ktoré jednotky z hotelovej plachty má mať ktorá upratovacia služba prístupné. 

Zároveň v aplikácii Roomie sme doplnili praktický náhľad na najbližší pobyt v deň odchodu. Ak upratovacia služba upratuje izbu po odchode hostí a najbližší pobyt je na danej izbe až o pár dní, vidí náhľad na nástupný deň a počet osôb v najbližšej rezervácii pre správnu prípravu počtu postelí. 

Povinná platba pred vygenerovaním rezervácie

Online rezerváciu z webu je po novom možné nastaviť aj s povinnou online platbou alebo predautorizáciou karty ešte pred samotným potvrdením rezervácie. Platba alebo predautorizácia sa tak stáva povinným krokom pred samotným vytvorením rezervácie vo web bookingu. Táto funkcionalita je dobrovoľná a je možné ju mať podľa vašich interných potrieb aktívnu alebo deaktivovanú. 

Rýchly online check-in aj bez prihlásenia

Ku každej rezervácii sme doplnili nový praktický link na rýchly online check-in. Je úplne identický ako ho poznáte z našej aplikácie Onboard, ale jeho výhodou je, že je dostupný pre hostí aj bez prihlasovania do aplikácie. Dostupný online check-in si môžete v podobe jedinečného url odkazu doplniť do svojich potvrdení rezervácie a v automatických mailingových správach pomocou placeholdera {onlinecheckin}, ktorý do vašich správ vloží url adresu na rýchly online check-in. 

Nové rozšírenia API, nové ikonky vybavenia izieb

Prepojenia na externé systémy a vaše aplikácie sú opäť o niečo rozšírenejšie. Doplnili sme viaceré popisy do API dokumentácie, rozšírili API o vybavenie izieb a apartmánov, ktoré si môžete v systéme zaznačiť v záložke Ubytovanie - Izby - Detail izby - Vybavenie.

 


Základný majiteľský modul bohatší na údaje

Pre správcov apartmánov a ich vlastníkov sme doplnili do základného majiteľského modulu aj praktické prehľady, možnosti tlače domových kníh a prehľadov ku dani z ubytovania aj pre samotných vlastníkov apartmánov. K dispozícii sú aj prehľadné grafy a prehľady o realizovaných pobytoch na konkrétnych apartmánoch daného majiteľa. 

 

Nové filtre a url odkazy do Web bookingu

Pre ešte presnejšie prepojenie web bookingu s externými webovými stránkami sme doplnili možnosti smerovania url odkazov aj do rezervácie kontkrétnych izieb a skupiny viacerých izieb. Preklik do rezervácie konkrétnej izby návštevníkovi už v prvom výbere termínu pobytu zobrazuje konkrétne dostupnosti a flexi ceny konkrétneho typu izby. Príznak do url adresy sa pridáva jednoduchým parametrom ?room=1 prípadne ?room=1+2+3, kde čísla sú ID izieb v systéme Ellipse. 

 


Meranie konverzií predaja darčekových poukazov

Pri predaji darčekových poukazov sme dopĺňali po úspešnom nákupe príznak do url adresy, ktorý vám umožní presne merať konverziu predajov darčekových poukazov. Po úspešnom nákupe sa v url adrese pridáva status /?status=send&amount=179 vďaka čomu viete presne zaznamenať konverziu a hodnotu nákupu vo vašich Google analytics účtooch. Darčekovým poukazom sme pridali aj dizajn web bookingu. 

 

 

Máme za sebou veľmi náročné, ak nie vôbec najťažšie, obdobie pre HORECA segment aké tu kedy bolo a stále je. Napriek tomu nespíme a neustále pracujeme na praktických vylepšeniach a novinkách, ktoré nás spoločne pripravia na časy, kedy budete môcť naplno realizovať vaše služby a produkty. Ďakujeme vám za priazeň v roku 2020, množstvo pozitívnych feedbackov, inšpirácií a nápadov. 

Želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, hlavne v zdraví a tešíme sa na oveľa úspešnejší rok 2021!

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať