Naším cieľom aj cieľom vás manažérov ubytovacích zariadení je maximalizovať výnos a rentabilitu. Cieľ je vždy rovnaký, predať čo najviac a v čo najlepšej cene. Nemalo by nám však byť ľahostajné odkiaľ k nám naši hostia prichádzajú, pretože práve provízia za sprostredkovanie navyšuje nákladovú stránku hospodárenia. Radosť zo zaplnenej plachty v ubytovacom systéme tak môže byť iba krátkodobá. 

Priama rezervácia pritom so sebou prináša množstvo výhod. Tou najzásadnejšou je priamy kontakt s hosťom a teda možnosť s hosťom pracovať vrámci upsellingu doplnkových služieb a hlavne možnosť do budúcna priamy kontakt využiť na opakované pobyty, zľavy a vernostný program. Druhou najzásadnejšou je nížší alebo žiadny náklad na sprostredkovanie. Priama rezervácia z webu hotela prostredníctvom nášho Booking engine je úplne zdarma a s 0 % províziou. Každá nová rezervácia vám tak zaručene prináša nárast tržieb ale ani o jedno Euro vám nezvyšuje náklady. Cieľom stratégie priameho predaja by malo byť maximalizovať podiel priamych rezervácií na úkor distribučných portálov a sprostredkovateľov. 

Rýchly prehľad v Ellipse

V našom hotelovom systéme pre vás máme rýchly prehľad výkonnosti distribučných kanálov. Nie len tých online, ale všetkých, ktorí reálne prinášajú vášmu hotelu rezervácie a výnosy. Voľným výberom dátumu si navolíte sledované obdobie a systém vám automaticky zobrazí výkonnosť distribučných portálov v podobe izbonocí, podielu na obsadenosti aj v podobe výšky tržieb za sledované obdobie. 

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať