HORECA GROUP SLOVENSKO

Neustále vyhľadávame novinky v odvetví, vytvárame a testujeme pre hoteliérov dostupné technológie a informačné systémy a skúmame zmeny v aktuálnych očakávaniach hostí a potrebách odvetvia cestovného ruchu. Okrem základných produktov online rezervovania a ubytovacieho systému venujeme pozornosť manažérskym systémom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich produktov. 

 

Naše produkty

Ubytovací systém

Je výsledkom viac ako desaťročného analyzovania potrieb hoteliérov a syntézov najdôležitejších funkcionalít v jednoduchom a prehľadnom užívateľskom prostredí. Je to Váš hotel manager.

 

Viac informácií

Online aplikácie

Už viac ako 5 rokov vyvíjame online aplikácie, CRM systémy, systémy hodnotenia kvality, rezervovania, či motivačné systémy pre zamestnancov v oblasti cestovného ruchu.

 

Viac informácií

Manažérske systémy

Zefektívnite vašu prácu, zvýšte výkony a dosahujte jasne stanovené ciele. Od výnosového manažmentu k Balanced Scorecard a komplexnému riadeniu podnikov cestovného ruchu.

 

Viac informácií

Web development

Pre potreby hoteliérov sme vytvorili jedinečný CMS systém, ktorý pomáha vytvárať webové prezentácie hotela vždy aktuálne, hodnotné a hlavne prinášajúce nových zákazníkov.

 

Viac informácií

Online rezervovania

Cestovný ruch začíva boom v online svete a nárast online rezervovaní pobytov v hoteloch je obrovský. Zabezpečíme vám nových zákazníkov z webu a z mobilných zariadení.

 

Viac informácií

Online marketing

Pripravíme Vám komplexnú online stratégiu a analyzujeme Vašu súčasnú online distribúciu produktu. Využijeme všetky nástroje pre zvýšenie obsadenosti a maximalizáciu online rezervovaní.

 

Viac informácií

 

 

MARKETING HOTELA 2016

Čo udávajú trendy v online marketingu? Čo z toho nevyhnutne potrebujú uplatniť v roku 2016 aj hotely? Poradíme Vám spolu s najlepšími marketérmi na Slovensku! 

 

VIAC INFO 

 

 

 


Naše služby

Vývoj

Naše produkty a služby sa zakladajú na neustálom vývoji a pokroku. Inováciami neustále posúvame naše aplikácie a systémy dopredu.

Štúdie a výskum

V spolupráci s viacerými domácimi a zahraničnými univerzitami neustále sledujeme vývoj v odvetví, novinky a trendy v cestovnom ruchu.

Analýza

Ku každému projektu pristupujeme individuálne, detailne počúvame potreby našich klientov a používame osvedčenú metodológiu implementácie.

Poradenstvo a školenie

Naše produkty neodovzdávame jednorázovo. Každému klientovi venujeme dostatočnú pozornosť a čas na zaškolenie a plnohodnotné využívanie našich systémov.

Tvorba stratégie

Projekty navrhujeme komplexne a individuálne podľa situácie našich klientov. Všetky riešenia musia byť previazané s podnikovou stratégiou a cieľmi.

 

 

Tvorba obsahu

Online marketing je nevyhnutne spojený s nekonečným procesom tvorby pútaveho obsahu. Pomôžeme vám zaujať vašich zákazníkov.

Novinky
trendy a
štúdie

Prinášame vám pravidelne najnovšie informácie
o vývoji v cestovnom ruchu doma aj v zahraničí.
Buďte v obraze a nechajte sa inšpirovať.

 

 

Z aktuálnych článkov vyberáme

Viac článkov

Vyžiadajte si nezáväznú ponuku