Hotelový systém

Denný dashboard hotelového systému vždy po ruke

Horeca Group Blog

Hotelové systémy, PMS

08. novembra 2017

Odovzdanie pracovnej zmeny či sumár príchodov a odchodov pre aktuálny deň v ubytovacom systéme Ellipse prinášajú komplexný prehľad nie len pre kolegov z recepcie ale aj manažérov hotela. Je praktický, prehľadný a vždy po ruke.

Denný dashboard hotelového systému Ellipse k dispozícii na jeden klik

Horná lišta hotelového systému Ellipse obsahuje rýchle odkazy na najviac používané aktivity a činnosti. Súčasťou je aj ikonka pre denný dashboard s prehľadom aktuálneho dňa, ktorý sumarizuje všetky podstatné skutočnosti a očakávané udalosti.

Okrem plánovaných príchodov a odchodov sú k dispozícii všetky rezervácie doplnkových služieb, poznámky a pripomienky recepcie, končiace a neukončené opcie a prehľad o hosťoch nachádzajúcich sa v hoteli. 

denný dashboard

Sumár odchodov

Výpis všetkých rezervácií a izieb, ktoré končia svoj pobyt v aktuálny deň obsahujú aj rýchly preklik do detailu rezervácie, hotelového účtu a odubytovanie hostí. Prehľadný graf zobrazuje pomer odubytovaných izieb a stále očakávaných odchodov. 

Sumár príchodov

Všetky očakávané príchody v aktuálny deň sú pripravené na rýchly check-in a ubytovanie hostí so začiatkom pobytu v aktuálnom dni. Prehľadný graf opäť zobrazuje pomer už ubytovaných hostí a očakávaných nástupov izieb, ktoré doposiaľ ubytované neboli. 

Rezervácie doplnkových služieb

Súpis doplnkových rezervácií (priestorov a doplnkových služieb) prehľadne spísané podľa času rezervácie. 

Pripomienky a poznámky

Elektronický kalendár s pripomienkami a poznámkami na aktuálny deň a najbližších 7 dní s predstihom upozorňujú na plánované požiadavky hostí, špeciálnu prípravu izieb, dovolenky kolegov a pod. 

plánovací kalendár hotelového systému

Končiace a neuzavreté opcie

Nezáväzné rezervácie a opcie majú v detaile rezervácie nastavenú tzv. opciu. Táto opcia predstavuje dátum, do ktorého bolo potrebné rezerváciu buď potvrdiť alebo zrušiť zo strany hosťa. Ak na tieto nezáväzné rezervácie vaši hostia zabudli, náš systém vás na to upozorní a pripomenie vám, ktoré rezervácie je ešte potrebné s hosťami vykomunikovať. 

Sumár o hotelových hosťoch

Aby ste vedeli správne plánovať aktivity v hoteli, animácie a program, je súčasťou denného prehľadu základný súmar hostí, ktorí sa v daný deň v hoteli nachádzajú. Komplexnejší obraz a ďalšie reporty sú súčasťou hotelového systému, ale rýchly náhľad vo forme prehľadných grafov sú súčasťou denného dashboardu. 

 

Najnovšie z blogu

Last news

Nový web pre lyžiarsku školu a požičovňu

Sme veľmi radi, že po posledných vyladeniach detailov a doplnení anglickej mutácie sme dnes mohli spustiť na ostrej doméne novú webovú stránku. Tentokrát sme trochu odbočili priamo od hoteliérstva, ale nie ďaleko.

Last news

Fiškálny modul a servisné stredisko

Od konca roka 2017 sme sa stali servisnou organizáciou pre fiškálne tlačiarne a fiškály od spoločnosti Bowa. Náš ubytovací a reštauračný systém tak s ľahkosťou prepojíme na váš existujúci alebo nový fiškálny modul.

Last news

Priamy predaj 4.0 nový level automatizácie online predaja izieb

Plávajúce ceny a automatizácia sú silným a veľmi pružným nástrojom priameho predaja a dokážu vo veľkej miere zintenzívniť a zefektívniť priamy predaj a výnosy z ubytovania. Vyskúšajte si moderný systém predaja a posunte sa na nový level priameho pred

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať