Ellipse

Ubytovací a rezervačný systém hotela

Horeca Group Blog

Prehľadné dashboardy

 • Aktuálne tržby a obsadenosť
 • Nové rezervácie a online rezervácie
 • Prehľad o hosťoch na hoteli
 • Predpokladané tržby budúcich mesiacov
 • Predpokladaná obsadenosť
 • Predpokladaný počet pobytov
browsertop

Základné funkcionality ubytovacieho systému a správa vašich rezervácii je jednoduchá, prehľadná a rýchla. Vďaka interaktívnej plachte máte celý hotel pod kontrolou na jeden klik.

Hotelový systém Ellipse

browsertop

Jednoduchosť a praktickosť

 • Prehľadná interaktívna plachta
 • Rezervácie priamo v plachte
 • Presuny a zmeny dĺžky pobytu
 • Prehľadné skupinové rezervácie
 • Fixovanie izby bez možnosti presunu
 • Prehľadné ikonky distribučných kanálov
 • Aktuálny stav upratania izby
 • Rezervácie doplnkových miestností

Intuitívne používanie ubytovacieho systému odbúrava potreby zdĺhavých školení a seminárov. Používanie aplikácie je maximálne zjednodušené a vytvorené podľa vzoru mobilných aplikácií, na ktoré sú aj vaši zamestnanci zvyknutí.

Hotelový systém Ellipse

Prehľad a kontrola

 • Interaktívna databáza hostí
 • Cudzinecké nahlášky
 • Tlačové zostavy a reporty hostí
 • Evidencia stravovania
 • Počty raňajok a večerí na jeden klik
 • Prehľad príchodov a odchodov
 • Rýchly prehľad dňa
 • Log všetkých zmien po užívateľoch
browsertop

Dôraz dávame na efektivitu práce recepcie a rýchlosť vybavenia požiadaviek hostí. Súčasťou systému je rýchle vyhľadanie dostupnosti izby v presne danom termíne s priamym preklikom do hotelovej plachty a vytvorenie novej rezervácie.

Hotelový systém Ellipse

browsertop

Efektivita práce

 • Rýchle vyhľadanie dostupnosti
 • Rýchle vytvorenie rezervácie
 • Potvrdenia rezervácie zo systému
 • Preklopenie online rezervácie do plachty
 • Presun informácií o rezervácii
 • Správa dosptupnosti a obsadenosti
 • História komunikácie s hosťom
 • Poznámky, zvláštne požiadavky hostí
 • Priame prepojenie s CRM systémom

Cloudový hotelový systém môžete využívať kdekoľvek sa momentálne nachádzate. V nastaveniach systému si sami zvolíte, ktorý užívateľ bude mať do systému prístup aj mimo hotela. Log prihlásení vám dá presný prehľad o čase a mieste prihlásenia každého užívateľa do systému. Máte tak všetku voľnosť pod kontrolou.

Hotelový systém Ellipse

Cloudový hotelový systém Ellipse ponúkame pre menšie ubytovacie zariadenia v cene už od 50 Eur/mesiac. Vyžiadajte si cenovú ponuku aj pre vás.

Cenová ponuka

Zaujali sme vás?

Naplánujme si stretnutie

Kontakt

Odoslať