Obsahový marketing - nový fenomén?

obsahový marketing - food art

Oblasť marketingu predstavuje rozsiahlu časť činností a procesov podniku. K nárastu popularity elektronicky šírených informácií natoľko vplýva na podniky, že už nie je možné k nim pristupovať pasívne. Prikláňame sa k názoru, že aktívne riadenie elektronickej komunikácie podniku a jeho začlenenie do riadiacich činností v podniku môže mať významný vplyv na jeho výkony a budúci rozvoj.

Hotely sú podniky služieb, v ktorých sú zamestnanci v dennodennom kontakte so zákazníkmi a kde názor a skúsenosť hostí hrá významnú úlohu v jeho budúcom rozvoji. Pozitívne alebo negatívne šírenie informácií o hoteli je jedným zo základných kritérií jeho úspešnosti.

Prieskumy vo svete

Toto tvrdenie potvrdzujú aj prieskumy realizované v Európe (PhoCusWright, 2013, prieskum realizovaný vo Francúzku, Veľkej Británii a Nemecku), kde 50 % opýtaných respondentov potvrdilo, že odporúčanie známych a priateľov najvýznamnejšie ovplyvňuje ich rozhodovanie o pobyte.

TripBarometer realizovaný hodnotiacim portálom TripAdvisor, v roku 2013 uvádza, že nákupné správanie a rozhodovanie návštevníkov pred pobytom ovplyvňujú hodnotenia a referencie na hodnotiacich portáloch (69 %), odporúčania online cestovných kancelárií (57 %) a odporúčania známych (43 %).

Prieskum spoločnosti Google – Google Think Travel 2013 rovnako potvrdil, že internet predstavuje nielen najvýznamnejší zdroj inšpirácie na realizáciu pobytov, ale aj najvýznamnejšie miesto plánovania pobytov.

Internet (okrem osobných skúseností) považujú za najvýznamnejší informačný zdroj pri rozhodovaní o dovolenke aj respondenti zo Slovenska.

Uvedené prieskumy potvrdzujú nevyhnutnosť cieľavedomej práce s informáciami a ich distribúciou na internete. Podniky sa musia aktívne zapájať do tvorby, šírenia a efektívneho využívania informácií publikovaných na internete. Podoba definícií obsahového marketingu je pomerne rôzna, dostupnej literatúry na túto tému je v súčasnosti veľmi málo, nakoľko pojem obsahový marketing zaznamenal zvýšenú pozornosť až od roku 2008.

Obsahový marketing z nášho pohľadu predstavuje cieľavedomú, pravidelnú tvorbu a distribúciu informácií rôznymi digitálnymi formami, ktorej cieľom je zlepšovať výkonnosť podniku.

google think

Okrem obsahového marketingu by sa každá marketingová stratégia podniku v elektronickej oblasti mala venovať:

  • optimalizácii webových stránok
  • online platenej reklame
  • e-mail marketingu
  • sociálnym médiám
  • optimalizácii konverzie potenciálnych zákazníkov na kupujúcich.

 

Obsahový marketing pozostáva z piatich základných procesov, ktoré sa čiastočne prelínajú so základným funkciami manažmentu podniku. Zahŕňa proces

  • plánovania
  • vytvárania
  • koordinácie
  • propagácie
  • merania úspešnosti.

 

Najvýznamnejšie a najúčinnejšie druhy obsahu sú základné informácie pre zákazníkov, prezentácia súťaží, rozhovory s odborníkmi a hosťami, novinky v podniku a jeho okolí, kontroverzné názory a udalosti, infografiky, prípadové štúdie, videá z aktuálnych udalostí, fotografie a galérie, mapy, elektronické knižky a propagačné materiály, osobné príbehy a skúseností hostí, pozitívne zmienky o konkurencii, príklady chybných rozhodnutí a postupov, prezentácie a iné. Tieto informácie vedú k zvýšenému záujmu a povedomiu značky, osloveniu širšieho publika potenciálnych zákazníkov, tvorbe úzkeho kontaktu a väzby so stálymi zákazníkmi, úspore nákladov na reklamu a následne k rastu výkonov podniku. Medzi nevýhody patrí časová náročnosť, nepresné meranie priamej účinnosti, krátka životnosť obsahu, ktorý je nevyhnutné neustále obnovovať a dopĺňať.

Kontaktujte nás!