Denný kontroling hlavných ukazovateľov hotela

 

denný kontroling

Údaje aktivity zobrazujú výkony prevádzky a každý manažér by ich mal pravidelne sledovať objemom dennej tržby, počtom predaných jedál, počtom obsadených izieb, výškou spotrebovaných surovín a pod. Následne z týchto základných údajov prepočítame ukazovatele typické pre ubytovacie a stravovacie služby. Tu môžeme zahrnúť výšku tržieb z ubytovania prepočítanú na 1 disponibilnú izbu (RevPAR) alebo výšku celkovej dennej tržby prepočítanú na 1 disponibilnú izbu (SpendPAR). Základné ukazovatele, ktorým by sa hoteloví manažéri mali z nášho pohľadu venovať na dennej báze sme rozdelili na absolútne a odvodené.

 

Absolútne ukazovatele

Počet disponibilných izieb

Počet obsadených izieb

Tržby za ubytovacie služby

Tržby za stravovacie služby

Tržby za doplnkové a ostatné služby

Spotreba surovín

Odvodené ukazovatele

Využitie lôžkovej kapacity

Priemerná cena 1 izby

RevPAR

SpendPAR

Food cost

Priemerná kalkulačná prirážka

Je to pre Vás málo? Pokračujeme

 

Plán - skutočnosť

V druhej fáze sa ku základným ukazovateľom pridávajú aktívne denné plány a systém motivácie. Vyskúšajte náš nástroj tvorby a vyhodnocovania plánov.

Viac info

 

Balanced Scorecard

Vrcholom využívania manažérskych nástrojov v hoteli je aktívne uplatňovanie metódy Balanced Scorecard. Zohľadňuje štyri základné perspektívy riadenia hotela. 

Viac info

 

 

Kontaktujte nás!