Po najnovšom update systému Ellipse je v k dispozícii celý rad nástrojov zameraných na minimalizáciu chybovosti, preklepov a ľudského faktora pri vyúčtovaní pobytov. 

 

 

Čo všetko update priniesol?

Automatické napojenie na obchodný register. Automatické napojenie na živnostenský register. Online kontrola platnosti IČ DPH. Preklopenie detailov podnikateľov priamo v admine systému z pohľadu recepcie. Prepojenie kontroly vo web bookingu a pri online rezerváciách. 

Automatické zúčtovanie zálohových platieb

Pri úspešnej online platbe a zúčtovanej zálohe systém sám automaticky vygeneruje daňový doklad k prijatej zálohe pre účely DPH vo vami zadefinovanom číselnom rade faktúr. Automaticky preklopí rezerváciu do stavu "Uhradená" a automaticky notifikuje hosťa aj o úspešnom spracovaní online platby. 

Čo viac si ešte moderný účtovník môže želať? 

Jednoznačne automatické preklápanie všetkých dokladov do účtovníctva, automatické zaúčtovanie dokladov a položiek podľa preddefinovaných predkontácií v systéme Ellipse a automatické zúčtovanie prijatých záloh pri prenose vyúčtovacích dokladov. 

Hotelový a rezervačný systém Ellipse je už napojený na nasledovné účtovné programy:

  • Omega Kros
  • Pohoda
  • Money S3
  • Profit 365 
  • Helios 
  • SAP Business One

Zjednodušujeme a automatizujeme interný flow dokladov, pridajte sa aj vy do skupiny moderných hoteliérov.