Od 1.7.2022 nadobúda účinnosť zmena v zákone o cenách, ktorá prináša povinné zaokrúhľovanie za účelom obmedzenia používania 1 eurocentových a 2 eurocentových mincí.

Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

Tá časť dokladu, ktorá je hradená bezhotovostne (platobnou kartou, stravnými lístkami, atď.) nie je predmetom zaokrúhľovania. Zaokrúhľuje sa iba čiastka platená v hotovosti.

Výpočet DPH bude zo sumy pred zaokrúhlením. Zaokrúhľovanie pri platbe nákupu v hotovosti tak nebude mať vplyv na výpočet DPH z nákupu tovaru. Tlačová správa MF.

S príchodom novinky a povinného zaokrúhľovania je potrebné vykonať dve aktualizácie 

Prvý krok je možný vykonať aj vo vašej réžii. Kliknutím na nasledovný odkaz si stiahnete do vášho PC aktuálnu verziu ekasa Portos API, ktorú jednoduchých dvojklikom nainštalujete v PC, kde používate ekasu. Potvrdením povinných súhlasov, zbehne aktualizácia a aplikácia bude pripravená počúvať na tlač novej verzie ekasových dokladov aj s položkou zaokrúhľovania. Ak používate na prevádzke viaceré ekasy (PC s ekasami) je túto aktualizáciu nevyhnutné nainštalovať vo všetkých PC. 

V noci z 30.06. na 01.07.2022 prebehne aktualizácia systému Ellipse. Po opätovnom spustení systému bude systém pripravený zaokrúhľovať doklady a faktúry v zmysle zákona. Nové zaokrúhľovanie neovplyvňuje základy dane, DPH ani položky, ktoré máte nastavené v systéme. Do finálnej sumy dokladu uhradeného v hotovosti systém pripočítava alebo odpočítava zaokrúhlenie v zmysle zákona a tieto hodnoty sú pre vás uznaným výnosom alebo nákladom zo zaokrúhľovania. Hodnotu zaokrúhľovania budeme zobrazovať v intervalových uzávierkách kás aj v uzávierkách hotelovej časti systému.  

Cena aktualizácii

V prípade, že si aktualizáciu Portos ekasy nainštalujete vo vlastnej réžií, nebude Vám účtovaný poplatok. Ak celú aktualizáciu zveríte radšej do našich rúk, inštaláciu vám zrealizujeme cez vzdialenú plochu a bude vám za aktualizáciu účtovaný jednorazový poplatok 50 EUR bez DPH za jednu inštaláciu (PC). Neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár nižšie. 

Objednávka inštalácie

Odoslať