Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Interné systémy a bezpečnostné prvky sú vopred definované a pravidelne kontrolované nezávislými medzinárodnými organizáciami. 

Základné bezpečnostné opatrenia

  • Komunikácia prebieha iba s aktívnym bezpečnostným certifikátom SSL (https://).
  • Všetky údaje v hotelovom systéme sú šifrované.
  • Server je chránený voči útokom a prístup na neho majú len definované IP adresy.
  • Rovnako aj užívateľom systému je možné nastaviť prístupy z konkrétnej IP adresy alebo je možné toto limitovanie deaktivovať (napr. pre manažérov a majiteľov). 
  • Každý aj pokus o prihlásenie do systému je logované a je možné zasielať mailové notifikcáie pri úspešných aj neúspešných prihláseniach do systému. 
  • Všetky súbory aj databázy sú pravidelne viac krát do dňa zálohované na viacerých nezávislých serveroch. 

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať