Rýchle objednanie od stola, zúčtovanie aj platba kartou s ekasovým dokladom. Úspešnou integráciou so spoločnosťou FiskalPRO vám prinášame nové možnosti na zefektívnenie prevádzky a vybavovanie objednávok. 

Ako komunikácia prebieha? 

Pri práci so systémom Ellipse sa zariadenia FiskalPRO používajú ako externé zariadenia a počúvajú na príkazy z hotelového systému alebo prostredia pokladne (mobilný čašník). K dispozícii sú všetky úkony dostupné v systéme:

  • výbery a vklady
  • predaj 
  • storno dokladu
  • úhrada faktúry
  • storno úhrady faktúry 
  • zúčtovanie prijatej zálohy
  • storno zúčtovanej zálohy
  • vyúčtovací doklad s odpočtom zálohy 
  • zúčtovanie jednoúčelového poukazu
  • zúčtovanie viacúčelového poukazu

Rýchlosť komunikácie

Priama komunikácia cloud - cloud zabezpečuje aj rýchle spojenie so zariadením a tlač dokladu prebieha do pár sekúnd. Spracované návratové kódy sú logované aj v systéme Ellipse a tak máte vždy dostupnú spätnú väzbu ku tlači dokladu aj priamo v systéme Ellipse. Všetky doklady sa online nachádzajú aj v cloude FiskalPro. 

Využitie existujúcich zariadení 

Ak na vašej prevádzke už zariadenia FiskaPRO využívate, môžete v ich využívaní naďalej pokračovať a v systéme Ellipse prepojíme koncové zariadenia FiskalPro s jednotlivými pokladňami. 

Mobilný čašník - androidová aplikácia 

Naša androidová aplikácia Ellipse POS je aktuálne vo schvaľovacom procese. Po schválení bude dostupná inštalácia aj na vašom zariadení FiskalPRO a prinesie plnohodnotné funkcie mobilného čašníka, tak ako ste už dnes zvyknutí na jeho funkcionality v mobilných zariadeniach.