Pravidelne pre vás organizujeme online semináre a vzdelávame vás na jednotlivé moduly systému Ellipse. V päte systému máte dostupný preklik na náš Helpdesk a v časti Ellipse Univerzity pre vás plánujeme online semináre každý pondelok o 10:00. Vyberte si tému a modul, ktorý vás zaujíma a využite Ellipse vo vašej prevádzke naplno.

Aké sú najbližšie témy?