Základným prínosom hotelového systému sú rýchle a adresné informácie pre používateľa. V detaile každej rezervácie PMS systému Ellipse vám prinášame náhľad na kartu zákazníka. 

Karta zákazníka 

Cieľom karty zákazníka je priniesť pre úživateľa tie najdôležitejšie údaje o zákazníkovi. Okrem základných údajov o aktuálnom pobyte je pre vás k dispozícii:

  • prehľad posledných pobyto hosťa
  • preklik do predchádzajúcich hotelových účtov
  • kumulovaná spotreba zákazníka
  • interné poznámky o hosťovi 
  • preferencie a obľúbené položky zákazníka 

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať