Hotelový systém Ellipse pracuje v online prostredí. Jadro systému je umiestnené na serveri. Jediná časť systému, ktorá je umiestnená lokálne v počítači je nástroj na komunikáciu s fiškálom. 

Aké výhody má cloudové riešenie?

 • práca vždy v aktuálnej verzii systému 
 • žiadna počiatočná investícia
 • prístup do systému odkiaľkoľvek (v prípade povolenia v nastaveniach) 
 • náklady na server a jeho údržbu sa prenáša na nás ako poskytovateľov
 • všetky údaje v databáze sú šifrované a chránené 
 • jednoduchý prístup pre viacerých užívateľov súčasne 
 • prístup z akéhokoľvek zariadenia (PC, notebook, tablet, mobil s prehliadačom)
 • pravidelné zálohy (viackrát do dňa) 
 • jednoduché prepojenie na iné online aplikácie a služby 
 • jednoduché párovanie s e-mailovými klientami a pružnejšia elektronická komunikácia s hosťom 
 • jednoduchá práca, prehľadný dizajn, ľahký a jednoduchý update podľa trendov a noviniek 

Aké nevýhody má cloudové riešenie? 

 • nevyhnutné je pripojenie na internet

Mám záujem o spoluprácu

Odoslať