Manažér je vo všeobecnosti kontrolný element. Väčšinou je to človek, ktorý je za niečo zodpovedný alebo má určitú manažérsku rolu. Rovnako aj v prípade Channel manager, hlavnou úlohou je manažment a zodpovednosť za správny prenos údajov. V našom prípade "Channel" je distribučný kanál - online portál, OTA (online cestovná agentúra ako booking.com, expedia.com, orbitz, travelocity, lastminute a ďalšie), ktorý nepriamo predáva ubytovanie priamo na svojich webových stránkach. Channel manager je nástroj, ktorého úlohou je riadiť online predaj na rôznych portáloch a distribučných kanáloch.

 

Prečo bol vlastne vytvorený Channel manager?

Samozrejme, že sa počas existencie ubytovacieho zariadenia vyskytne situácia, kedy bude k dispozícii nejaká voľná izba. Stále sa pri tom vynorí otázka, prečo je to tak? Prirodzene teda prichádza efekt, kedy sa ubytovacie zariadenie zaregistruje na rôznych ubytovacích portáloch - vytvorí si profil, nahrá fotky, popisy a snaží sa propagovať všade, kde sa len dá. Má to svoje opodstatnenie, rôzne portály sa zameriavajú na rôzne oblasti a regióny na svete. Ak chceme využiť ich najväčšiu silu, snažíme sa dostať všade. Všade, kde je to možné. Každý, kto sa snažil vytvoriť si profil na niekoľkých portáloch, vie že je to mravčia práca a to je ešte len začiatok. Pre aktívny online portál (portál, ktorý umožňuje online rezerváciu v reálnom čase) je nevyhnutné pravidelne aktualizovať ceny a dostupnosť. Voľné, obsadené termíny, úprava cien, nastavenie promo akcií. Každý, kto aspoň trochu pracuje s booking.com, expedia.com a inými, vie o čom hovoríme. Tak isto vie, že táto každodenná práca je namáhavá a rutinná, pretože sa neustále opakuje. A ak si vynásobíme takéto portály krát 5, sme okamžite na čísle 1-2 hodiny práce denne. Nie len ráno alebo večer, úpravy sa musia robiť vždy ked sa niečo zmení, napr. dostupnosť hotela.

 

Ako pracuje Channel manager?

Celý princíp fungovania Channel manager je založený na obojsmernej synchronizácii stavu ubytovacieho zariadenia a portálov. Všetky predajné kanály, vrátane priameho predaja na hotelovej web stránke, sa snažia predať každý voľný priestor alebo voľnú noc v akejkoľvek izbe. Vždy, keď sa dostupnosť izieb v hoteli zmení, náš systém odošle informáciu na všetky napojené online portály. Systém zároveň na pozadí kontroluje, či niektorý z portálov nevygeneroval novú rezerváciu, zmenu rezervácie alebo jej zrušenie. Registruje všetky tieto zmeny v hotelovom systéme, upraví aktuálnu dostupnosť izieb a keď sa dostupnosť zmení, pošle aktuálny stav v reálnom čase online portálom.

 

Čo vieme synchronizovať?

Jednotlivé súbory XML a spôsob synchronizácie sa líšia od portálu k portálu, ale vo všeobecnosti je možné posielať priamo online portálom z nášho systému:

 • cenu ubytovania za každý deň a za každý typ izby
 • aktuálnu dostupnosť izieb na nasledujúcich 13 mesiacov
 • obmedzenia dĺžky pobytu pre každý deň
 • cenové varianty (zvýšené alebo znížené od základnej ceny, rôzne typy jedál, last minute ponuky, nevratné rezervácie atď)
 • ceny za neúplné obsadenie izby (napr. môžete predávať 3-lôžkovú izbu za rôzne ceny v prípade obsadenia 2 osobami, 1 osobou atď)
 • rezervácie (kompletné informácie o nových rezerváciách, vrátane chránených osobných údajov a platobných kariet)
 • úpravy, zrušenia a presuny rezervácií (vrátane kompletného sledovania zmien - tzv. rezervačný denník)

 

Ako často prebieha synchronizácia?

Všetky informácie sa posielajú online portálom vždy, keď je to potrebné. Každá nová rezervácia vytvorená v hotelovej plachte mení počet zostávajúcich izieb na predaj. Tento nový stav sa pošle portálom s každou takouto zmenou. Synchronizácia prebieha na pozadí a nijak nenarúša normálnu prácu recepcie alebo manažéra. Nové rezervácie a zmeny sú neustále kontrolované a v prípade nejakej akcie, systém vygeneruje emailovú notifikáciu o nesprocesovanej rezervácii vo forme záložky v hotelovom systéme.

 

Aké sú hlavné výhody Channel manager?

Channel manager ako aktívny nástroj obojstrannej komunikácie s cestovnými portálmi prináša množstvo výhod. Medzi tie hlavné patria:

 • stále aktuálna dostupnosť izieb v každom bode predaja (synchronizácia v milisekundách)
 • eliminácia manuálnej práce = minimalizácia chýb
 • odbúranie overbookingu (vždy predávate len to, čo je dostupné)
 • cenová rovnosť aj pre väčší počet online portlov
 • vyššia sledovateľnosť (aktívne zobrazovanie na viacerých trhoch)
 • lepšie skóre kvality na portáloch = vyššie hodnotenie vo vyhľadávaní a vyššie šance na rezerváciu
 • lepšia práca s výhodami priameho predaja
 • nižšia potreba manuálneho nastavovania vám prinesie viac času pre hostí, vzdelávanie alebo marketing a podporu priameho predaja

 

Je Channel manager bezpečný?

Aktívnemu spojeniu s globálnymi portálmi predchádza množstvo technických a administratívnych krokov zameraných na maximalizáciu bezpečnosti údajov a transakcií. Základnou povinnosťou poskytovateľa je medzinárodný certifikát PCI (Payment Card Security) na zabezpečenie online platieb a certifikát PII (Personally Identifiable Information) pre zabezpečenie maximálnej ochrany osobných údajov hostí. Sme držiteľmi obidvoch medzinárodných certifikátov a hotelový systém Ellipse je možné používať iba v šifrovanej a zabezpečenej komunikácii, ktorú pre vás nastavíme ešte pred samotným spustením systému.