Nový projekt pod názvom RAJ Zdravia využíva systém Ellipse na komplexnú správu prevádzky, rezervácie vstupov na jógu, masáže, terapie, konzultácie s ajurvedskym lekárom, SPA, soľnej jaskyne. Plnohodnotné prepojenie na zúčtovací proces, fakturácie, ekasy, online platby kartou. Predaj je napojený na skladové hospodárstvo, automatické odťažovanie tovaru, olejov, surovín priamo v systéme Ellipse a reštaurácia využíva POS pokladne s mobilným čašníkom. 

 

Webová stránka

Webovú stránku sme navrhli moderne a prehľadne, aby cesta zákazníka ku nákupu služieb bola čo najpriamejšia a najjednoduchšia. Keďže sa jedná na Slovensku o unikát a pomerne málo známy ajurvédsky koncept, popisy služieb a ich uplatnenia sú užívateľom priblížené pomerne rozsiahlo. Služby, ktoré sú v systéme prehľadne roztriedené sa automaticky zobrazujú návštevníkom na jednotlivých podstránkach s priamym preklikom na nákup. 

Plánovanie podujatí a predaj vstupov 

V systéme pod úplne novým modulom pribudla možnosť plánovania a vytvárania podujatí s možnosťou nákupu individuálnych vstupov a kurzov v rôznych cenových hladinách podľa počtu lekcíí. Predaj je zobrazený návštevníkom v prehľadnom kalendári podujatí a nákup je dostupný na pár jednoduchých klikov. 

 

 

Rezervácie služieb a procedúr

Komplexná správa miestností v admine systému umožňuje v reálnom čase predávať všetky dostupné časy vstupov na masáže, wellness, konzultácie s lekárom a pod. Prehľadná plachta s množstvom funkcionalít, prepojením na CRM systém, jednoduchým drag and drop presúvaním rezervácií v plachte je kostrou pre offline aj online predaj služieb. 

 

 

Kalkulácie a skladové hospodárstvo

Plná automatizácia skladu je dosiahnutá prepojením medzi kalkuláciami a službami, reštauráciou, barom. Pri poskytnutí služby sa skladovo odťažuje potrebné množstvo oleja, byliniek, zábalov a v každom momente máte náhľad na aktuálne skladové zostatky a náklady na procedúry. 

Kombinácie možných zúčtovaní 

Všetky moduly systému sú plnohodnotne vybavené priamym zúčtovaním klientov a predajom cez ekasu, fakturačným modulom a systémom zúčtovania záloh a vyúčtovacích faktúr, čo umožňuje predaj darčekových poukazov na ešte nenačasované služby, zúčovanie zálohy a následné zúčtovanie poskytnutých služieb s odpočtom zálohy. Tento model je pripravený aj na spracovanie online platieb kartami, ktoré sú rovnako dostupné vo všetkých častiach online predaja. 

Vernostný systém a CRM

Všetky rezervácie služieb, pobytov, poukazov, vstupov na jógu sú prepojené a vyhodnocujú správanie zákazníkov, ich opakované nákupy, kumulované obraty, ročné spotreby a prinášajú možnosť v spustení komplexného vernostného systému pre stálych zákazníkov. Implementované čítačky RFID kariet umožnia klientom platiť formou vopred nabitého kreditu alebo predplatených vstupov. 

Prezentovaný projekt: https://www.rajzdravia.sk/

Kontaktujte nás a radi pomôžeme aj vám s automatizáciou a aktívnym online predajom, ktorý vás odlíši od konkurencie.

Tel: +421 904 508 413
Mail: office@horecagroup.sk