Pozývame vás na odborné školenie v oblasti výnosového manažmentu so vzácnymi hosťami a lektormi Katkou Lukáčovou a Tomášom Bendžalom, ktorý sa uskutoční už vo štvrtok 26. mája 2022 od 8:30 do 12:30 v kongresovej miestnosti Mamut Pub Poprad

Čo je cieľom školenia? 

Cieľom školenia je bližšie sa oboznámiť s možnosťami využívania techník výnosového manažmentu v systéme Ellipse, naučiť sa správne a efektívne nastavovať cenotvorbu a obchodnú stratégiu s cieľom maximalizovať predaje a výnos s predaja ubytovania. 

Prečo by som sa školenia mal zúčastniť?

Dáme vám stručný návod na to, z čoho pozostáva príprava obchodnej politiky a cenovej stratégie. Vysvetlíme, čo je revenue manažment a aký má význam pre dosahovanie želaných výsledkov pre hotel.

Praktickými ukážkami prevedieme účastníkov technikami ako využiť svoj PMS, channel manager a web booking engine ako jeden systém na to, aby maximálne využili potenciál na trhu uplatňovaním správnej predajnej politiky.

Čo sa naučím?

  • Ako si správne nastaviť systém s cieľom pripraviť si predaj podľa zadefinovanej vlastnej obchodnej stratégie
  • Naučiť sa riadiť a využívať funkcionality systému Ellipse s cieľom uplatňovať techniky revenue managementu v praxi a maximalizovať tým svoje tržby a obsadenosť
  • Používať správne reporty s cieľom prejsť od intuitívneho riadenia predaja k cielenému manažovaniu predaja na základe dát a štatistík

Aké budú hlavné témy? 

  • Predstavenie noviniek a nových modulov v systéme Ellipse 
  • Úvod do výnosového manažmentu a jeho uplatňovaní v obchodnej stratégii hotela 
  • Praktické návody a ukážky uplatňovania a nastavovania systému Ellipse 

Kto budú lektori? 

  • Miroslav Knižka - spoluzakladateľ a spolutvorca systému Ellipse
  • Katarína Lukáčová - viac ako 10 rokov v hotelierstve, 4 roky na pozícii Obchodno-marketingovej riaditeľky pre sieť hotelov TMR a.s., zakladateľka, majiteľka, riaditeľka spoločnosti EHM s.r.o.
  • Tomáš Bendžala - 12 rokov na rôznych pozíciách v rámci hotelov a hotelových sietí v zahraničí  a na Slovensku (Marriott International a TMR a.s.), riaditeľ revenue v spoločnosti EHM s.r.o. aktuálne zodpovedný za Revenue manažment v ôsmych hoteloch a rezortoch od stredného Slovenska cez Liptov až po Vysoké Tatry s kapacitou približujúcou sa 2000 lôžkam

Aký je limit na počet účastníkov? 

Max. 20 účastníkov 

Aká je cena školenia? 

Cena školenia je 89 EUR bez DPH. V cene školenia je občerstvenie v kongresovej miestnosti v podobe coffee breaku. 

 

Registrácia na školenie

Odoslať