Súčasťou systému Ellipse je aj prehľadný interaktívny Chessboard, ktorý vám na klik prináša náhľad na cenotvorbu a obsadenosť všetkých typov izieb vo vašom objekte alebo v správe. Zobrazovaná šachovnica podľa odtieňov modrej farby zobrazuje aktuálnu obsadenosť konkrétneho typu izby. Čím vyššia obsadenosť, tým sýtejšia farba daného okna.

 

 

Čo všetko vám Chessboard umožňuje? 

Okrem náhľadu na celkovú obsadenosť hotela alebo ubytovacích jednotiek máte rýchly prehľad o obsadenosti jednotlivých typov izieb. Zobrazované ceny sú vaša aktuálne predajné ceny pre online portály aj priamy predaj na web bookingu. Jednoduchým klikom a nastavením novej ceny sa vaše predajné ceny aktualizujú a zasielajú na prepojené online portály. 

 

 

Prečo je pre mňa Chessboard užitočný? 

Celkový náhľad na obsadenosť aj napr. pol roka do budúcnosti vám dokáže v reálnom čase indikovať reálny záujem o termíny. Jednoduchým pohľadom na "šachovnicu" dokážete identifikovať termíny s vyšším dopytom a môžete pružne reagovať vašou zmenou ceny, ktorá sa jednoduchým prepísaním zasiela na všetky vaše napojené portály aj váš priamy web booking na webovej stránke. 

  • rýchly náhľad obsadenosti všetkých typov izieb
  • rýchla a jednoduchá úprava cien všetkých typov izieb
  • priame odoslanie do channel managera 
  • okamžitá úprava cien vo web bookingu 
  • včasná identifikácia viac dopytovaných termínov 
  • možná kombinácia s flexi cenami a automatizovanou cenotvorbou